Икономически университет – Варна

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

519

ggss@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини: Микро икономика; Макро икономика; Предприемачество ( основен курс); Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Мениджмънт на аграрното предприятие; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм;Нетрадиционни дейности; Международен агробизнес;Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес;Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес;Екологични рискове, кризи и екологична сигурност;Управление на екологични проекти; Екологични практики в бизнеса(по отрасли);

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 519: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/nvt-sojs-wui, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

19 окт 2023, кабинет 519: 14:00-15:00

16 ное 2023, кабинет 519: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на предприятието Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Търговско предприемачество * Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Международен агробизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Нетрадиционни дейности в селските райони * Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Селски туризъм * Курс 5, АБ (Дистанционно обучение)
Селски туризъм * Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Селски туризъм * Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Екологични практики в агробизнеса * Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на аграрния бизнес * Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-320 У Управление на предприятието 7
Сряда
13:30 15:00 2-319 Л Международен агробизнес 4
Четвъртък
17:15 19:00 H-206 У Международен агробизнес 4
Вид Година Публикация
Статия 2023
Business and Regional Development (BRD2023) : Seventh International Scientific Conference, Starozagorski Bani, Bulgaria (online), June 22-23, 2023, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 2023, 02007 - 1-8. - Ser. (SHS Web of Conferences ; Vol. 176)., ISSN(онлайн) 2261-2424 / DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202317602007 / Линк
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 33-39., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 155-159., ISSN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Статия 2023
Икономика и управление на селското стопанство = Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management , 68, 2023, 2, 40-46., ISSN(печатно) 0205-3845 , ISSN(онлайн) 2534-9872 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 383-389., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 139-147., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 139-147., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 246-252., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA , 2022, 131-138., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи : Юбилейна научна конференция с международно участие, 26-28 ноем. 2020], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 26-33., ISSN(печатно) 1312-6318, ISSN(онлайн) 2367-5845 / Линк
Преглед на всички публикации