Икономически университет – Варна

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

519

ggss@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини: Микро икономика; Макро икономика; Предприемачество ( основен курс); Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Мениджмънт на аграрното предприятие; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм;Нетрадиционни дейности; Международен агробизнес;Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес;Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес;Екологични рискове, кризи и екологична сигурност;Управление на екологични проекти; Екологични практики в бизнеса(по отрасли);

Консултации

Четвъртък, кабинет 519 или връзка към линкаhttps://meet.google.com/nvt-sojs-wui Номер за набиране: (US) +1 405-458-8482 ПИН: 542 623 894# : 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 519 кабинет: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

09 мар 2023, кабинет 549: 11:00-13:00

01 яну 1970, кабинет 519: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на предприятието Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Международен агробизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 H-207 Л Управление на предприятието 8
Сряда
11:15 13:00 2-127 Л Международен агробизнес 5
13:30 15:00 2-226 У Управление на предприятието 8
Четвъртък
13:30 15:00 H-209 У Международен агробизнес 5
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA , 2022, 131-138., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 139-147., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 246-252., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 383-389., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 105-114., ISBN(онлайн) 978-954-21-1086-6
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-3551, Trakia University, 1, 2021, 19, 40-48.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика , 2021, 105-112.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 52-57., ISBN(печатно) 978-954-21-1092-7 / Линк
Доклад 2021
14th International Scientific Conference -The Response of the Forest-Based Sector to Changes in the Global Economy, Koper : University of Ljubljana, 2021, 285-290., ISBN(печатно) 978-961614441-4 / Scopus
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи : Юбилейна научна конференция с международно участие, 26-28 ноем. 2020], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 26-33., ISSN(печатно) 1312-6318, ISSN(онлайн) 2367-5845 / Линк
Преглед на всички публикации