Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Мирослав Камджалов

гл. ас. д-р Мирослав Камджалов

гл. ас. д-р Мирослав Камджалов

409

kamdzhalov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 409: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/wyw-oqzv-svb, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет Н-108: 12:30-13:30

06 дек 2023, кабинет Н-108: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международни финанси Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Международен бизнес Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-318 У Международен бизнес 29
Вторник
13:30 15:00 2-313 У Международни финанси 29
Сряда
11:15 13:00 2-316 У Международен бизнес 28
Четвъртък
07:30 10:00 H-207 Л Международни финанси 38
13:30 16:00 433 Л Международен бизнес 28, 29
Петък
13:30 16:00 H-102 У Международни финанси 38
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международни икономически отношения Международен бизнес 3 28 1-55 08.01.2024 08:00 - 09:00
Международни икономически отношения Международен бизнес 3 29 1-55 08.01.2024 09:00 - 10:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Международни финанси 6 38 1-305 15.01.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Геа - Принт, 2023, 232., ISBN(печатно) 978-619-184-057-1, ISBN(онлайн) 978-619-184-058-8
Доклад 2023
Членството на България в ЕС: петнадесет години по-късно: Двадесет и първа междунар. науч. конф., 6-7 окт.2022 г., УНСС = The Membership of Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later, 6-7 Oct. 2022 : T. 2 , Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2, 2023, 231-240., ISSN(печатно) 2815-2727 / Линк
Доклад 2022
The Membership of Bulgaria in the European Union: Fourteen Years Later : Vol. 2. Papers Presented in English Language : Twentieth Scientific Conference, 15 October 2021, UNWE - Sofia, UNWE – Sofia, 2, 2022, 64-73., ISSN(печатно) 2815-2727 / Линк
Статия 2022
European Journal of Islamic Finance, Torin : University of Turin, 9, 2022, 2, 9-17., ISSN(онлайн) 2421-2172 / DOI 10.13135/2421-2172/6504 / Линк
Статия 2020
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 3, 31-40., ISSN(печатно) 1312-4226
Статия 2020
European Journal of Islamic Finance, Torino : Università degli Studi di Torino, 2020, 1. Spec. Iss. for EJIF Workshop, 1-6., ISSN(онлайн) 2421-2172 / DOI 10.13135/2421-2172/3813 / Линк
Доклад 2020
Членството на България в Европейския съюз: дванадесет години по-късно : Научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 260 - 270.1 / Линк
Доклад 2020
Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи : Сборник с доклади на международна конференция, 24.10.2019 г., София : ВУЗФ, 2020, 208-217., ISBN(онлайн) 978-954-8590-84-6 / Линк
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Наука и икономика, 2019, 270 - 279., ISSN(онлайн) 2603-50731 / Линк
Доклад 2018
Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията : Международна научна конференция :, София : ВА Г. С. Раковски, 2, 2018, 210 - 216., ISBN(онлайн) 978-619-7478-23-5 / Линк
Преглед на всички публикации