Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Недялка Александрова

гл. ас. д-р Недялка Александрова

гл. ас. д-р Недялка Александрова

402

+359 88 216 4574

alexandrova.n@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 402: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/run-vbab-yfs, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 402: 11:00-12:00

17 апр 2024, кабинет 402: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Специфични външнотърговски договори Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Икономически анализ на международните компании Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Бизнес практики и предприемачество Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Управление на международния бизнес Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 2-130 У Икономически анализ на международните компании 29
10:15 13:00 2-222 У Бизнес практики и предприемачество 30
13:30 15:00 2-226 У Икономически анализ на международните компании 28
Сряда
09:15 11:00 433 Л Специфични външнотърговски договори 28, 29
13:30 16:00 2-312 У Бизнес практики и предприемачество 29
Четвъртък
07:30 09:00 127В Л Икономически анализ на международните компании 28, 29
11:15 13:00 319 У Управление на международния бизнес 26
Петък
08:15 10:00 2-220 У Специфични външнотърговски договори 29
13:30 15:00 2-129 У Специфични външнотърговски договори 28
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество = The Law and the Business in the Contemporary Society : Сборник доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2024, 225-238., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / Линк
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 200-211., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 182-191., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 186-194., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.186
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 184-199., ISSN(онлайн) 2738-8794, ISBN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2022.19
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 196-206.
Статия 2020
Пари и култура = Money & Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 85-94.
Статия 2020
Вътрешен одитор, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 1, 21 - 26.
Статия 2020
Yearbook of UNWE, София Sofia : Publ. Complex - UNWE , 60, 2020, 1, 9 - 19.
Преглед на всички публикации