Икономически университет – Варна

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

1-211

valentina.makni@ue-varna.bg

Международен маркетинг, Основи на трейдинга, Бизнес практики и предприемачество

Приемно време

Сряда, кабинет 1-211: 11:00-13:00

Консултации на място

Вторник, кабинет 1-211: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/uwx-cscb-hki, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет 1-211: 14:00-15:00

24 апр 2024, кабинет 1-211: 11:00-12:00

Бизнес практики и предприемачество
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международни икономически отношения Бизнес практики и предприемачество 4 29 2-310 13.05.2024 10:00 - 12:00
Международни икономически отношения Бизнес практики и предприемачество 4 30 2-310 13.05.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС : Т. 1. Доклади на български език, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2021, 43-55.
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11., ISBN(печатно) 978-954-21-1036-1 / Линк
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 -197.
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет, 26, 2019, 1, 230 - 237.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика , 87, 2016, 343-418.
Монография 2015
. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 219 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Economy and Politics in the Post-crisis World : Proceedings of International Conference Dedicated to the 25th Anniversary of the Speciality International Economic Relations Held at University of Economics - Varna, 16-17 October 2015. - Varna : Univ. Publ. House Sciense a. Economics, 2015. - [11 p.].
Статия 2014
Regional Science Inquiry. The Journal of the Hellenic Association of Regional Scientists , VI, 2014, № 2, с. 23 - 31.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 2, с. 15 - 28.
Преглед на всички публикации