Икономически университет – Варна

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

1-417

0882164626

valentina.makni@ue-varna.bg

Международен маркетинг, Бизнес практики и предприемачество, Основи на трейдинга

Консултации

Вторник, кабинет 1-417: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

, кабинет Тестови център: 11:00-12:00

, кабинет Тестови център: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг и реклама Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Основи на трейдинга Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-220 Л Международен маркетинг и реклама 35, 36
Вторник
15:15 17:00 53 У Основи на трейдинга 30
17:15 19:00 53 У Основи на трейдинга 29
Сряда
13:30 16:00 2-132 Л Основи на трейдинга 29, 30
Четвъртък
11:15 13:00 2-312 У Международен маркетинг и реклама 36
13:30 15:00 2-221 У Международен маркетинг и реклама 35
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС : Т. 1. Доклади на български език, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2021, 43-55.
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11.
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет, 26, 2019, 1, 230 - 237.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 -197.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика , 87, 2016, 343-418.
Монография 2015
. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 219 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Economy and Politics in the Post-crisis World : Proceedings of International Conference Dedicated to the 25th Anniversary of the Speciality International Economic Relations Held at University of Economics - Varna, 16-17 October 2015. - Varna : Univ. Publ. House Sciense a. Economics, 2015. - [11 p.].
Статия 2014
Regional Science Inquiry. The Journal of the Hellenic Association of Regional Scientists , VI, 2014, № 2, с. 23 - 31.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 2, с. 15 - 28.
Преглед на всички публикации