Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

315 б

0882164625

pboshnakov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 0882164625, 315б: 08:00-09:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/qnk-jczx-rwn, 17:00-18:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2024, кабинет 2-129: 10:15-11:15

05 апр 2024, кабинет 2-129: 10:15-11:15

Макроикономика
Европейски програми и еврофондове
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международни икономически отношения Европейски програми и еврофондове 3 28 1-304 10.06.2024 09:00 - 11:00
Международни икономически отношения Европейски програми и еврофондове 3 29 1-304 10.06.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 13:00 - 15:00 Н-102
28.06.2024 13:00 - 15:00 Н-102
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2023 : 9th International Conference : Conference Proceedings, 8-10 June 2023, “Ovidius” University of Constanta, Faculty of Economic Sciences, Constanta, Romania. Buchares : Budapest University of Economic Sciences, 2023, 274-279., ISSN(печатно) ISSN 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2023/09/050
Статия 2023
British Food Journal, Bingley, England : Emerald Publishing Limited, 2023., ISSN(печатно) 0007-070X / DOI https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-1113 / Scopus
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/077
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2021, 519-527., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2021/07/066
Доклад 2020
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2020 : 6th BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 4 - 6 June 2019, University of Messina, Italy, Bucharest : Bucharest Univertity of Economic Studies Publ. House, 2020, 1, 655 - 660., ISSN(печатно) 2457- 483X / Web of Science
Статия 2020
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 64, 2020, 3, 328 - 340.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 81 - 93.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, 2019, 306., ISBN(онлайн) 978-619-7171-76-1 / Линк
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House [ASE], 2019, 268 - 274., ISSN(печатно) 2457-483X / Web of Science
Преглед на всички публикации