Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

315 б

0882164625

pboshnakov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 0882164625, 315б: 17:00-19:00

Сряда, кабинет 0882164625, 315б: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Външнотърговска политика Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Основи на трейдинга Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-222 Л Външнотърговска политика 28, 29
Вторник
13:30 15:00 523 У Микроикономика 4
15:15 17:00 447 У Външнотърговска политика 28
Сряда
11:15 13:00 2-312 У Външнотърговска политика 29
13:30 16:00 2-220 Л Основи на трейдинга 28, 29
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2023 : 9th International Conference : Conference Proceedings, 8-10 June 2023, “Ovidius” University of Constanta, Faculty of Economic Sciences, Constanta, Romania. Buchares : Budapest University of Economic Sciences, 2023, 274-279., ISSN(печатно) ISSN 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2023/09/050
Статия 2023
British Food Journal, Bingley, England : Emerald Publishing Limited, 2023., ISSN(печатно) 0007-070X / DOI https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-1113 / Scopus
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/077
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2021, 519-527., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2021/07/066
Доклад 2020
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2020 : 6th BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 4 - 6 June 2019, University of Messina, Italy, Bucharest : Bucharest Univertity of Economic Studies Publ. House, 2020, 1, 655 - 660., ISSN(печатно) 2457- 483X / Web of Science
Статия 2020
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 64, 2020, 3, 328 - 340.
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House [ASE], 2019, 268 - 274., ISSN(печатно) 2457-483X / Web of Science
Доклад 2019
Thriving on Future Education, Industry, Business and Society : International Conference, 15 -17 May 2019, Piran, Slovenia : Proceedings of the MakeLearn and TIIM, Celje, Slovenia : International School for Social and Business Studies, 2019, 167 - 172.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 81 - 93.
Преглед на всички публикации