Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "професионален бакалавър"
Мениджмънт на свободното време
Мениджмънт на туризма
Мениджмънт на хотели и ресторанти
Мениджмънт на туризма и свободното време