Икономически университет – Варна

Актуално

Успешна защита на дисертационни трудове

На 19.03.2021 г. се проведоха защитите на дисертационните трудове на докт. Севги Мерткан на тема "Екологични детерминанти на банковия пърформанс" и докт. Петър Николов на тема "Мрежова структура и устойчивост на банковата система в България". Научното жури в състав: проф. д-р Стефан Вачков, проф. д-р Силвия Трифонова, проф. д-р ик.н. Димитър Канев, доц. д-р Виржиния Иванова, доц. д-р Данчо Петров (научен ръководител на докт. Мерткан) и доц д-р Любомир Георгиев (научен ръководител на докт. Николов) единодушно присъди научната степен "доктор по икономика" на двамата докторанти.

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява д-р Мерткан и д-р Николов и им желае много здраве и успехи във всички бъдещи начинания!


Успешна защита на дисертационен труд

На 18.09.2020 г. се проведе защитата на дисертационния труд на докт. Корнелия Филипова на тема "Бедността и държавните разходи за социално подпомагане в България". Научното жури в състав: проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Христина Благойчева (научен ръководител), проф. д-р Богомил Манов, проф. д-р ик.н. Димитър Канев и доц. д-р Виржиния Иванова, единодушно присъди научната степен "доктор по икономика" на докторантката.

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява д-р Филипова и ѝ желае много бъдещи професионални и научни успехи!

     


Успешна защита на дисертационен труд

На 20.03.2020 г. се проведе защитата на дисертационния труд на докт. Радина Момчилова на тема "Клиентската миграция в дребното банкиране - измерения, фактори, състояние в България". Научното жури в състав: проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Данчо Петров (научен ръководител), проф. д. н. Валери Стоянов, проф. д-р ик.н. Димитър Канев и проф. д-р Мариана Асенова, единодушно присъди научната степен "доктор по икономика" на докторантката. 
Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява д-р Момчилова и ѝ желае много бъдещи професионални и научни успехи!


Соня Господинова - студент на годината в направление "Стопански науки"

За втора поредна година студент от катедра "Финанси" получи изключително престижния национален приз "Студент на годината" в направление "Стопански науки"! Това е Соня Господинова - магистър в спец. "Корпоративни финанси". Наградата й беше връчена на церемония, проведена на 16.12. в София, от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев - също възпитаник на катедра "Финанси". През 2018 г. със същата награда бе удостоен Михаил Димитров, който тогава бе четвъртокурсник в спец. "Финанси". Ежегодната награда се присъжда за високи постижения в образованието и личностното развитие и всяка година за нея кандидатстват между 50 и 100 от най-изявените студенти, обучаващи се в направление "Стопански науки".

Академичният състав на катедра "Финанси" се гордее с постижението на Соня и й желае да продължава да покорява нови върхове!

  


Нов доцент в катедра "Финанси"

На свое заседание на 11.10.19 г. след успешно проведен конкурс Факултетният съвет към Финансово-счетоводен факултет единодушно гласува за заемането на академичната длъжност "доцент" на Недялко Вълканов Вълканов. 
Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява доц. д-р Вълканов и му пожелава много бъдещи научни успехи!