Икономически университет – Варна

Работа в регистратура за класифицирана информация

Със свое Решение № 93‑I от 18.11.2021 Държавната комисия по сигурността на информацията определи Икономически университет-Варна за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация за срок от 1 (една) година.

Икономически университет-Варна предлага краткосрочен курс за PАБОТА В РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ. Курсът ще се проведе от 14 до 15 юли 2022 г.

При успешно завършване на курса на обучаемите се издава Удостоверение за преминато обучение, което се признава за валидно от контролиращите органи.

Такса за провеждане на курса – 200 лв.

 Заявление за записване