Икономически университет – Варна

Педагогика

Целта на обучението в специалност "Педагогика" е придобиване на знания и умения за професионално – педагогическа дейност. Дава се възможност за усвояване на професионални компетенции за планиране, организиране и провеждане на учебния процес в средните училища. 

В учебния план на квалификацията са застъпени основните дисциплини в областта на педагогиката, педагогическата психология и методиката на обучение.

Курсът на обучение е с продължителност една година. Годишната такса е в размер на 1150,00 лв. Занятията се провеждат по установен график в петъчен, съботен и неделен ден.

Начало на следваща група: 20.09.2024г.

Завършилите получават професионална квалификация "Учител по..."

Срок на обучение: до 1 година.

Форма на обучение: задочна.

Могат да кандидатстват дипломирани бакалаври и магистри с професионална квалификация в акредитираните направления на Икономически университет - Варна "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм", "Информатика и компютърни науки", както и обучаващи се студенти по специалности в тези направления.

Завършилите имат възможност да се реализират като учители в средните училища, професионалните гимназии, възпитатели, ръководители в инспекторати и структури на управление на образованието. 

Таксата за обучението може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/, а за "Основание на плащане" се изписва "ЦПО, Педагогика"

 

Провеждането на курсът ще започне при записване за участие на не по-малко от 18 курсисти.

Тук можете да изтеглите заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ