Икономически университет – Варна

Дипломиране

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ // 12 септември 2022 г. // 8:00 ч.

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

Комплексният държавен изпит - тест за студентите от специалности "Аграрен бизнес" (ОКС бакалавър), "Екоикономика" (ОКС магистър) и "Бизнес консултиране" (ОКС магистър) ще се проведе както следва:

Дата: 12.09.2022 г.  //   Час: 8:00 ч.  //    Зала: 58

Допълнителни указания:

  • Студентите влизат в изпитната зала 10 минути преди обявения начален час на изпита;
  • При влизане в изпитната зала студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;
  • Студентите от специалност "Аграрен бизнес" задължително носят химикал.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

Дата:  //   Час:   //    Зала: 

Редът за явяване може да видите тук.