Икономически университет – Варна

Връзки с практиката

Банка ДСК
Пощенска банка
Асоциация за противодействие на икономическите измами (АПИИ)
ТО на НТС - Варна
Бенчмарк  Финанс - Варна
Варненска търговско-индустриална камара
Адрес Недвижими имоти АД - Варна
ЕРА Недвижими имоти АД
Агрополихим – Девня;
СиСофт ООД – Варна
РЗОК – Шумен
Териториално митническо управление – Варна
Айкарт АД - Варна                                                                                                                                                                                                                                                                    Fantastic Services - Варна