Икономически университет – Варна

Научна дейност

Международен научен проект „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (2019-2020 г.)

„A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FIN-TECH) е първият международен проект за ИУ-Варна, финансиран по европейската програма за научни изследвания и иновации “HORIZON 2020”.

В партньорската мрежа за изпълнение на проекта участват 21 висши училища, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, национални финансови регулатори и надзорни органи на всички 28 страни членки на ЕС и Швейцария, 8 международни регулатора и надзорни органи (BIS, IMF, OECD, EC, EBA, ESMA, EIOPA, ECB). 

От страна на Икономически университет – Варна като експерти в екипа за управление и изпълнение на дейностите по проект FIN-TECH участват преподаватели от катедри „Финанси“ (проф. д-р Стефан Вачков – ръководител на проекта и доц. д-р Недялко Вълканов), „Информатика“ (доц. д-р Силвия Парушева – координатор на проекта и гл. ас. д-р Янка Александрова) и „Статистика и приложна математика“ (гл. ас. д-р Димитрия Карадимова и гл. ас. д-р Любомир Любенов).

Повече за проекта вж. ТУК.


Проект "Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал" (2018 - 2020 г.)

Проектът (НПИ-18) с ръководител доц. д-р Димитър Рафаилов е финализиран през 2020 г., като резултатите от науното изследване са публикувани в едноименна монография. Участници в проекта са проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Стоян Киров, доц. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Красимира Наденова и гл. ас. д-р Пламен Джапаров. Резултатите от изследването могат да се ползват от институциите, които формират и прилагат нормите и правилата, уреждащи функционирането на финансовата инфраструктура. Установените проблеми и предложените възможни решения могат да допринесат при избора на мерки за нейното подобряване. Направените изводи са полезни и за мениджърите на финансовите институции при управлението на адаптацията към новите дигитални реалности. 


Проект "Конкурентоспособност и стабилност на банковата система" (2014 - 2016 г.)

Проектът (НПИ-132) с ръководител доц. д-р Любомир Георгиев е финализиран през 2016 г., като резултатите от науното изследване са публикувани в едноименна монография. Участници в проекта са проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Недялко Вълканов и Андриан Ямболов - докторант в Гьоте Университет (Франкфурт). 

Награда "Варна" в категорията на обществените науки за проф. д-р Стефан Вачков

На 19 май 2016 г. на тържествена церемония, състояла се в препълнената зала "Пленарна" на община Варна, са връчени годишните награди "Варна" по повод 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. На церемонията кметът г-н Иван Портних и Председателят на Общинския съвет г-н Тодор Балабанов награждават заслужили личности с принос в образованието, науката и културата. С индивидуална награда "Варна" в категорията на обществените науки е удостоен проф. д-р Стефан Вачков за монографичното му изследване "Иновациите – новата нормалност в банкирането“.

Видео от награждаването

Научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето"

Териториалната организация на НТС – Варна и ИУ – Варна през всяка нечетна година организират научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето".

Очаквайте скоро повече информация за изданието през 2023 г.


FIN-TECH: Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula"

                                

 

 

По повод 80-годишнината от основаването на катедра "Финансова наука" в ИУ-Варна излязоха от печат две нови книги.

 В първата - "Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето", се разглеждат историята на катедрата от основаването ѝ до наши дни, теоретичното наследство на нашите предшественици и научните приоритети на сегашния академичен състав на катедра "Финанси".

Втората книга - "Финансовата наука - между догмите и реалността", включва единадесет научни студии на преподаватели от катедра "Финанси".