Икономически университет – Варна

Студентски прояви

ПРЕГЛЕД НА СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 

Прегледът на студентската научна дейност за специалностите, администрирани от катедра „УА“ ще се проведе на 14.04.2022 г. от 15.15 ч.  в зала 319 пред жури в състав:

  1. доц. д-р Радка Иванова - председател
  2. гл. ас. д-р Силвия Димитрова
  3. гл. ас. д-р Велина Колева

Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, която ще се проведе през м. май 2022 г. Студентите, които са класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади (при регламент 8 минути) с последваща дискусия върху тях. Представените на конференцията доклади, в обем от 8 стандартни страници, ще бъдат публикувани в сборник. Докладите следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да изпратят своите доклади до 10.04.2022 г. на електронната поща на членовете на журито.