Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Маркетинг" е посочена по-долу в две направления: за студенти, подготвящи дипломна работа и такива, които предвиждат явяване на държавен изпит. 

Примерни теми за дипломна работа 2022/23

ОКС Бакалавър

спец. Маркетинг

спец. Дигитални медии и ПР

спец. Международен бизнес (англ. ез.) 

ОКС Магистър

спец. Маркетинг и бранд мениджмънт

спец. Реклама и медийни комуникации 

спец. Управление на продажбите и мърчъндайзинг

 

Разпределение на научни ръководители 2022/23 

ОКС Бакалавър

спец. Дигитални медии и ПР

спец. Маркетинг

спец. Международен бизнес (англ. ез.)

ОКС Магистър

спец. МБМ, РМК, УПМ

 

Срокове и документи 

Срок за подаване на заявления за разработване на дипломна работа

ВАЖНО: Дипломните работи за учебната 2022/2023 се предават в електронен формат. Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“. 

 

Заявление за разработване на дипломна работа на английски език

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа

Дипломантски дневник (ОКС бакалавър)

Конспекти за държавен изпит 2022/23

  • ОКС Бакалавър

спец. Маркетинг - въпросниклитература

спец. Дигитални медии и ПР - въпросниклитература

спец. Международен бизнес (англ. ез.) - въпросниклитература

  • ОКС Магистър

спец. Маркетинг и бранд мениджмънт - въпросниклитература

спец. Реклама и медийни комуникации - въпросниклитература

спец. Управление на продажбите и мърчъндайзинг - въпросниклитература

Срокове и документи

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Заявление за държавен изпит - казус (спец. РМК)

График за комплексен държавен изпит на специалности ДМПР и "Маркетинг" в
ОКС "бакалавър" и за специалности РМК, УПМ, МБрМ и KM в ОКС "магистър":

 

 

 

График за комплексен държавен изпит на специалност  "Международен бизнес"  с преподаване на английски език в
ОКС "бакалавър":

 

 

 

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/tarzhestvena-promotsia-vipusk-2022-oks-magistar/1912

За получаване на тога за церемонията трябва да се явите на 02.12.2022 г. между 12:30 и 13:30 ч. в методичния кабинет на катедра "Маркетинг" (каб. 317).

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис.

Моля, дипломантите да върнат тогите веднага след промоцията.