Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Маркетинг" е посочена по-долу в две направления: за студенти, подготвящи дипломна работа и такива, които предвиждат явяване на държавен изпит. 

Примерни теми за дипломна работа 2021/22

Разпределение на научни ръководители 2021/22 

Срокове и документи 

Срок за подаване на заявления за разработване на дипломна работа - 20.10.2022 - 20.11.2022 г.

ВАЖНО: Дипломните работи за учебната 2021/2022 се предават в електронен формат. Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“.

Указания за ДИ дипломна работа

Указания за ДИ дипломна работа EN

Конспекти за държавен изпит 2021/22

Срокове и документи

График за комплексен държавен изпит на специалности ДМПР и "Маркетинг" в
ОКС "бакалавър" и за специалности РМК, УПМ и МБрМ в ОКС "магистър":

 

 

График за комплексен държавен изпит на специалност  "Международен бизнес"  с преподаване на английски език в
ОКС "бакалавър":

 

 

Тържествената промоция на завършилите студенти от Випуск '21 се състоя на 10.12.2021г.
 
В момента няма обявени предстоящи промоции.