Икономически университет – Варна

Зали за хранене в Икономически университет – Варна

От м. февруари 2024 г. е увеличена субсидията за студентско столово хранене. Нейният размер вече е 8.00 лв. за един храноден или 4.00 лв. за едно хранене. За да се ползва субсидията за второто хранене в размер на 4.00 лв., е необходимо между двете да са изминали два астрономически часа.

За да се възползвате от субсидията е необходимо да имате студентска смарт карта, която се издава в Информационния център в основната сграда на ИУ – Варна.

Студентите, преподавателите и служителите могат да посещават залите за хранене в часовете от 11:00 до 17:00 ч., от понеделник до петък.

13 фев 2024Подобни