Икономически университет – Варна

Успешно второ издание на Международна "Еразъм+" седмица за служители

Второто издание на Международна „Еразъм+“ седмица за обучение на служители, организирана от Икономически университет – Варна от 21 до 25 юни 2021 г. по инициатива на отдел „Международно сътрудничество“, предизвика голям интерес и премина успешно с участието на експерти и  координатори от Международните отдели на университети програмни и партниращи страни, работещи по програма „Еразъм+“.

Седмицата, която вече имаше своето първо успешно издание през 2019 г., премина при все по-засилен интерес от страна на университетите-партньори по програма „Еразъм+“. Въпреки сложната обстановка, свързана с разпространението на Ковид-19, в нея взеха участие над 20 участници от 14 страни: България, Италия, Испания, Португалия, Чехия, Полша, Словения, Румъния, Черна Гора, Албания, Азърбайджан, Украйна, Израел, Турция.

Програмата на международната седмица включваше лекции, семинари и работилници и бе съчетана с културна програма, целяща запознаването на участниците с природните и културните забележителности на Варна и региона, както и на България като дестинация за отдих и туризъм. По време на събитието бяха представени отличните възможности, които ИУ – Варна предоставя на чуждестранните студенти, преподаватели и служители за обучение, преподаване и стаж в рамките на програма „Еразъм+“.

Форумът откри доц. д-р Радан Мирянов, който, макар и виртуално, поздрави участниците с добре дошли в Икономически университет – Варна. Приветствено слово към участниците отправи и институционалният координатор по програма „Еразъм+“ доц. д-р Владимир Жечев. По-късно през деня участниците имаха възможност да присъстват на презентация, посветена на участието на ИУ – Варна в програма „Еразъм+”, а също така да представят пред другите гости своите университети. Денят включваше и обиколка в ИУ – Варна, по време на която гостите се запознаха с историята на най-старото висше училище по икономика на Балканския полуостров, както и с материалната база и условията и възможностите на ИУ – Варна да предостави подходяща съвременна и дигитализирана среда за обучение на студентите като основа за получаване на отговарящо на изискванията на днешния и утрешния ден висше образование и подготовка за успешна бъдеща реализация. На гостите бе показана и обновената със средства по програма „Еразъм+“ зала Н 105.

Вторият ден включваше работилница по теми, свързани с организацията на Седмица за ориентация на входящи „Еразъм+“ студенти. Участниците във форума получиха и своите първи уроци по български език по време на проведения от Валентина Йорданова от отдел МС „Crash Course in Bulgarian Language”. По-късно през деня те се отправиха на пешеходна разходка из Варна с помощта на своя гид в лицето на Евгени Райчев, ръководител на отдел „МС“, а вечерта имаха възможност да приложат на практика наученото за българските фолклорни традиции, като народни танци, по време на организираната вечеря във фолклорен ресторант.

Третият ден от седмицата беше посветен на новите изисквания и тенденции в работата на офисите във всички университети, участващи в програма „Еразъм+”. Участниците в проведения уъркшоп имаха възможност да получат най-актуална информация относно бъдещите тенденции в дигитализацията при организацията и обслужването на „Еразъм+“ програмата – „Еразъм без хартия“. Като лектори в уъркшопа бяха привлечени представители на Европейската университетска фондация (EUF), която администрира процесите по преминаване към „Еразъм+ без хартия“. Денят за участниците в седмицата завърши с екскурзия до Аладжа манастир и нос Калиакра.

Четвъртият ден от форума беше свързан с възможностите, които България предоставя за обучение и работа при организиране на студентски стажове в уъркшоп на тема: „Discover&Share, Study&Work in Beautiful Bulgaria (Erasmus+ Internships)”. Лектор и модератор на панела бе Илин Димитров, Директор на центъра „Кариери, предприемачество и маркетинг“ към ИУ – Варна и председател на Варненската туристическа камара.

Заключителната сесия и връчването на Сертификатите на участниците в международната седмица се състоя в последния ден от форума в мистичната атмосфера на музея „Стара Варна“, където с любезното съдействие на сдружение „За теб“ участниците се потопиха в атмосферата на града ни с неговата древна история и традиции. Участниците в международната седмица отнесоха със себе си прекрасни впечатления от отличната организация на форума от страна на отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ – Варна, от създадените нови контакти и утвърждаването на вече създадените връзки между колегите от партньорските университети, които да послужат като основа за успешно бъдещо сътрудничество в рамките на програма „Еразъм+“.

За отличната организация и реализация на събитието бяха разходвани средства от перо „Организационна подкрепа“ по договори : 2018-1-BG01-KA103-047074; 2018-1-BG01-KA17-047429; 2019-1-BG01-KA103-061327; 2019-1-BG01-KA107-062046

05 юли 2021Подобни