Икономически университет – Варна

Успешно осъществена мобилност на персонал в Армения

Икономически университет – Варна затвърди партньорските си отношения с Армения миналата седмица. Ръководителят на отдел „Международно сътрудничество“ Евгени Райчев осъществи мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Арменския държавен университет по икономика.

По време на мобилността си Е. Райчев проведе редица срещи с Анджелика Мусайлеян, ръководител на отдел „Международно сътрудничество“ в приемащия университет, и служителите в отдела Ануш Исоян, Сона Агабабян и Ани Петросян. На тях беше договорено задълбочаване сътрудничеството между двата университета по програма „Еразъм+“ и съвместно организиране на международни научни събития - конференции, кръгли маси и др.

Договорка беше постигната и относно включването на ИУ – Варна в проектно предложение по направление КА 2 на програма „Еразъм+“, разработвано от арменските колеги от Изследователски център „Amberd“.

По време на престоя си в Армения Е. Райчев получи възможността да посети още Йереванския държавен университет, където се срещна с ръководителя на отдел „Международно сътрудничество“ към университета проф. Александър Маркаров. С него беше постигната договорка за сключване на договор за сътрудничество по програма „Еразъм+“ между Арменския държавен университет и ИУ – Варна и бяха обсъдени възможности за съвместно участие в научно-образователни проекти.

06 юли 2022Подобни