Икономически университет – Варна

Тържествено връчване на 10-тите годишни финансови награди от Фонд за подпомагане на талантливи студенти в ИУ – Варна

Икономически университет във Варна стана домакин на едно вълнуващо събитие, което не само отбеляза 10-годишнината на Фонда за финансово подпомагане на талантливи студенти, но и обогати неговата история. На 15 май 2024 година в Аулата на университета се проведе тържествена церемония за връчване на ежегодните финансови награди на “Фонд за финансово подпомагане на талантливи студенти" към Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии. Събитието се проведе в присъствието на ръководството на университета, дарителите във фонда, специални гости и студентите, канидати за наградите.

Фондът, учреден преди десет години от Георги Зеленков и проф. д-р Аврам Ескенази, има благородната цел да помогне за професионалното израстване на студенти от Икономическия университет - Варна, които се отличават със своите умения и постижения в областта на технологиите.

Церемонията бе момент на радост и признание за студентите, които бяха избрани за получаване на финансовата помощ, която ще им помогне да продължат своето образование и професионално развитие.

Досега Фондът е раздал 43 хиляди лева на 46-ма лауреати, които се отличиха с високи постижения и ангажираност в своята академична и професионална област. Наред с финансовата подкрепа, това събитие отбеляза допълнителен момент на гордост - включването на най-младия дарител в историята на Фонда.

Симеон Симеонов, млад ИТ специалист и двукратен лауреат на Фонда, се превърна в символ на надеждата и успеха, който Фондът представлява. Неговата ангажираност с Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) в продължение на три години и неговият успешен преход към софтуерната индустрия са пример за това как образованието и подкрепата могат да променят живота на младите хора.

ЦИПНИКТ връчва ежегодно специална награда, която носи името на центъра, на студенти с отличен успех и достижения в информационните и комуникационни технологии, за да развият своя талант и да ускорят професионалното си израстване. Освен посочените дарители, в осигуряването на средставата участие имат и партньорски ИТ компании като Flat Rock Technology и MyPOS.

Директорът на Центъра - доц. д-р Иван Куюмджиев - връчи чек на носителя на награда на ЦИПНИКТ и сертификати за дарителство на всички, които с гордост и благородство допринесоха за осъществяването на тази важна инициатива.

Традиционно се връчват три поименни награди:
1. Поименна награда „Моис и Илко Ескенази“" се връчва за 10-ти път. Наградата е учредена от проф. Аврам Ескенази, основател на секция Софтуерни технологии към Института по информатика и математика при БАН, дългогодишен преподавател в Икономически университет - Варна и носител на награда за високи постижения в науката - „Проф. Цани Калянджиев” и се връчва ежегодно от 2014-та година в чест на неговите баща и брат. Моис и Илко Ескенази са свързани не само с историята на университета, но и с историята на град Варна. Наградата се дава за висок успех от следването и открояващи се изяви в областта на "Информатиката". 
2. Поименна награда „Никола и Владимир Попови“ е предназначена за студенти, открояващи се с изяви в областта на правото. Наградата се осигурява от дарения на семейство Попови в памет на Никола и Владимир Попови, изявени адвокати и академични дейци в миналото на Варна. Тази година не беше връчена наградата в областта на правото. 
3. Поименна награда „Йордан Симеонов Йорданов“, деец в областта на икономиката и търговията и отличен възпитаник на Икономически университет - Варна в периода 1951 – 1956 г., признат счетоводен ръководител на големи национални и интернационални търговски предприятия. Наградата се присъжда с помощта на г-жа Моника Георгиева Тренева, внучка на Йордан Симеонов Йорданов и е предназначена да подпомогне следването на изявени студенти от ИУ-Варна в област „Икономика".  Почетен носител на поименна наградата „Йордан Симеонов Йорданов“ (в област „Икономика") стана Селина Лютвиева Скандалова, 4 курс, спец. „Аграрен бизнес“, която получи чек на стойност 2000 лв. от Стоян Симеонов Йорданов - брат на достолепния икономист.

Третокурсникът Мартин Дойнов, специалност "Информатика и компютърни науки", е тазгодишният лауреат на поименната награда Моис и Илко Ескенази в областта на информатиката. А двукратен лауреат на награда на ЦИПНИКТ стана Силвия Момчева завършваща бакалавърската си степен в същата специалност.

По време на своя юбилей, Фондът за подпомагане на талантливи студенти отбеляза не малко значими събития. Учредени и връчени бяха две специални награди - една в областта на маркетинга и още една в информатика. В светлия ден на церемонията за връчване на награди в Икономически университет - Варна, още един благороден акт озари залата като лъч на добрината и подкрепата. Ректорът на университета, професор Евгени Станимиров, присъства на събитието не само в своята ректорска роля, но и доказа своето благородство като двукратен дарител към Фонда за подпомагане на талантливи студенти. С дарението си професорът не само показа грижата си за развитието на образованието и младите таланти, но и удостои един студент със специална награда в областта на дигиталния маркетинг. Награда „Дигитален маркетинг“ и чек на стойност 1000 лв. се присъди на Камелия Христова, студентка в 3 курс, специалност „Дигитални медии и ПР“.

Друг важен дарител във фонда, и от тази година учредител на специална награда, е компанията myPOS. През 2023 година myPOS бе отличена с престижния приз "Компания на годината" на Forbes Business Awards, което ги вдъхнови да направят още по-значим принос към образованието. Партньорите се учредиха специална награда за студентите от ИТ специалностите на Икономическия университет - Варна, като връчиха сумата от 2000 лева. Тази година тази награда се връчва за първи път, като отбелязва началото на една нова и важна традиция за подкрепата на младите таланти в сферата на информационните технологии. Първият носите на награда "myPOS" стана Вадим Драганов - студент в 4 курс, специалност „Информатика и компютърни науки“. 

 

 

Средствата във фонда се набират единствено от дарения и се изразходват само за награди. Те са финансови, връчват се ежегодно на студенти, номинирани след специална селекция.  Кандидатите се селектират по процедура от Експертния съвет на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии, в която се взема под внимание мнението на катедрата в съответната област и волята на дарителя. Наградите се връчиха на специално тържество в Аулата на университета.

 

 

 

Отличените студенти на наградите станаха лауреати във Фонда и получиха чекове с финансово изражение. 

  1. Награда на ЦИПНИКТ и чек на стойност 1000 лв. се връчи на Силвия Пламенова Момчева, 4 курс, спец. „Информатика и компютърни науки“
  2. Специална награда на myPOS и чек на стойност 2000 лв. се връчи на Вадим Вячеславович Драганов, 4 курс, спец. „Информатика и компютърни науки“
  3. С годишната поименна награда „Йордан Симеонов Йорданов“ в област „Икономика“ бе удостоена  Селина Лютвиева Скандалова, 4 курс, спец. „Аграрен бизнес“ Тя получи и чек на стойност 2000 лв.
  4. Годишната поименна награда „Моис и Илко Ескенази“ и чек в размер на 1500 лв. се връчи на Мартин Дойнов Дойнов - 3 курс, спец. „Информатика и компютърни науки“
  5. Специална награда „Дигитален маркетинг“ и чек на стойност 1000 лв. се присъди на Камелия Диянова Христова, 3 курс, спец. „Дигитални медии и ПР“.

Организаторите на тържествената церемония, в лицето на доц. д-р Иван Куюмджиев, директор на ЦИПНИКТ и Петя Петрова, заместник директор на ЦИПНИКТ, изразиха благодарността си към всички дарители и отчетоха приноса на институцията Икономически университет – Варна за възможността да се откриват хоризонти пред талантливите, способни и мотивирани студенти.

С благодарности към инициаторите на фонда, очакваме с нетърпение да видим как тези талантливи студенти ще продължат да вървят към успеха и да допринесат за развитието на технологичната сфера и образованието в България.

Поздравления към всички лауреати и благодарности към всички, които се включиха и продължават да подкрепят мисията на Фонда за финансово подпомагане на талантливи студенти. Техният принос е ключът към успешното бъдеще на образованието и иновациите в България.

Гледайте видео от събитието

 

14 май 2024Подобни