Икономически университет – Варна

Тържествени промоции на абсолвентите от випуск 2022 г. в Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна организира тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2022 г. – образователно-квалификационна степен "бакалавър" (дипломирани м. юни и м. септември 2022 г.) и образователно-квалификационна степен "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2022 г.). Те ще се проведат на 25 ноември 2022 г. за ОКС "бакалавър" и на 2 декември 2022 г. за ОКС "магистър" присъствено по утвърдени графици.

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2022 г.
25.11.2022 г. – ОКС "бакалавър"
Катедра Специалност Зала Час

Факултет "Управление"

Аула

10:00

Икономика и организация на туризма

Туризъм, Международен туризъм (с преподаване на руски език)

128

11:15

Маркетинг

Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Международен бизнес (с преподаване на английски език)

Аула

11:15

Международни икономически отношения

Международни икономически отношения

433

11:15

Управление и администрация

Мениджмънт, Публична администрация

301

11:15

Правни науки Съдебна администрация 305 11:15

Факултет "Информатика"

 

 

Информатика

Информатика, Информатика и компютърни науки, Мобилни и уеб технологии, Бизнес информационни системи

316 13:30

Финансово -  счетоводен факултет

Аула

13:30

Счетоводна отчетност

 

Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство и контрол

Аула

14:45

Финанси

Финанси, Застраховане и осигуряване

122

14:45

Стопански факултет

128

13:30

Аграрна икономика

Аграрен бизнес

221

14:45

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Недвижими имоти и инвестиции, Бизнес икономика

301

14:45

Икономика и управление на търговията и услугите

Икономика и търговия

323

14:45

Индустриален бизнес и логистика

Индустриален бизнес и предприемачество, Логистика

128

14:45

Стокознание

Стокознание и митническа дейност

220

14:45

 

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2022 г.
02.12.2022 г. – ОКС "магистър"
Катедра Специалност Зала Час

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

Аула

13:00

Аграрна икономика

Бизнес консултиране, Екоикономика

221

14:15

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Строително предприемачество и недвижима собственост, Управление на проекти

319

14:15

Икономика и управление на търговията и услугите

Глобален търговски бизнес

433

14:15

Индустриален бизнес и логистика

Корпоративен бизнес и управление, Логистичен мениджмънт

122

14:15

Стокознание

Качество и експертиза на стоките

305

14:15

Икономика и организация на туризма

Международен туристически бизнес

220

14:15

Маркетинг

Маркетинг и бранд мениджмънт, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг

223

14:15

Международни икономически отношения

Конкурентно и бизнес разузнаване

523

14:15

Управление и администрация

Мениджмънт на организациите, Мениджмънт на човешките ресурси

511

14:15

Информатика

Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса

434

14:15

Обща икономическа теория

Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)

304

14:15

Счетоводна отчетност

Счетоводство и контрол

316

14:15

Финанси

Банков мениджмънт, Финанси и иновации

301

14:15

Галилеева клетва Икономически университет

Тогите ще се раздават и връщат в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на всяка катедра, меню Дипломиране >> Тържествени промоции.

11 ное 2022Подобни