Икономически университет – Варна

Тържествена промоция Випуск 2019, ОКС "магистър"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

Промоцията ще се състои на 29 ноември (петък) от 11:00 часа в зала Аула

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Аула - 11:00
Час Зала Специалност

Катедра "Маркетинг"

12:30

128

Управление на продажбите и мърчандайзинг
Реклама и медийни комуникации
Корпоративен маркетинг
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)
Маркетинг и бранд мениджмънт

Катедра "Управление и администрация"

12:30

319

Мениджмънт на организациите
Мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Публичен мениджмънт и административна власт

Катедра " МИО"

12:30

323

Международен бизнес

Катедра "Икономика и управление на туризма"

12:30

323

Международен туристически бизнес

Катедра "Икономика и управление на строителството"

12:30

221

Строително предприемачество
Недвижими имоти и инвестиции
Управление на проекти

Катедра " Индустриален бизнес"

12:30

316

Корпоративен бизнес и управление
Логистичен мениджмънт

Катедра "Аграрна икономика"

12:30

Н-103

Аграрен бизнес
Бизнес консултиране

Катедра "Икономика и управление на търговията"

12:30

Н-101

Глобален търговски бизнес

Катедра "Стокознание"

12:30

Н-104

Качество и експертиза на стоките

Катедра "Счетоводна отчетност"

12:30

Аула

Счетоводство и контрол

Катедра "Финанси"

12:30

122

Корпоративни финанси
Банков мениджмънт
Публични финанси
Финанси и иновации

Катедра "Информатика"

12:30

220

Информатика
Бизнес информационни системи
Информационен мениджмънт в бизнеса
Мобилни и уеб технологии

  Галилеева клетва Икономически университет

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тогите ще се раздават в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 14.00 ч. до 15.30 ч. на датите, обявени за всеки факултет.

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.

04 ное 2019Подобни