Икономически университет – Варна

Студенти от бакалавърска специалност "Стокознание и митническа дейност" при ИУ – Варна проведоха практическо занятие

На 16 април 2024 г. студенти от бакалавърска специалност „Стокознание и митническа дейност“ при ИУ – Варна проведоха практическо занятие по дисциплината „Стокознание на храните от растителен произход“ в „Мелница-Варна“ ООД с ръководител доц. д-р Събка Пашова.

„Мелница-Варна“ ООД ежегодно предоставя възможност за посещение на студенти – бакалаври от специалност „Стокознание и митническа дейност“ при ИУ – Варна. Студентите бяха посрещнати от г-н Красимир Колев, като им представи: дейността на „Мелница-Варна“ ООД; качествения контрол на изходната суровина (пшеницата) и крайния продукт (брашно); целят процес на производство на брашното (от изходната суровина до крайния продукт - брашно); оборудването и съоръженията, с които разполага посетената фирма; информация за търговската марка. Студентите бяха допуснати до една от лабораториите на „Мелница-Варна“ ООД, където г-н Красимир Колев съвместно с г-жа Антоанета Георгиева, завършила програмите в бакалавърска и магистърска степен, администрирани от катедра „Стокознание“, подробно разясниха лабораторните анализи, които се извършват в лабораторията, при постъпване на пшеницата в мелницата, както и връзката им с качеството на брашното. В края на посещението „Мелница-Варна“ ООД г-н Красимир Колев изрази пожелание към студентите, че с някои от тях в бъдеще биха могли да работят съвместно и професионално.

В края на посещението преподавателят по дисциплината благодари на г-н Красимир Колев фирма „Мелница-Варна“ ООД за проявената отзивчивост, желание за предоставяне на практически опит и компетентност. Това даде възможност за ползотворно провеждане на практическото занятие, придобиване от студентите на опит и знания, необходими за тяхната успешна реализация и утвърждаване на връзката университет (учебен процес) – бизнес.

Организатор: доц. д-р Събка Пашова,
титуляр на дисциплината „Стокознание на храните от растителен произход“

17 апр 2024Подобни