Икономически университет – Варна

Студенти на ИУ – Варна представиха лидерски практики във второто издание на интензивната програма GoLiteToLead

Дванадесет наши студенти се включиха в международен тренинг за развитие на лидерските умения в междукултурна среда в град Дебрецен, Унгария.

Програмата GoLiteToLead беше организирана за втора поредна година съвместно от Университет Дебрецен (Унгария), Икономически университет в Братислава (Словакия), Университет за приложни науки в Цвикау (Германия), Университет Жельона Гура (Полша) и Бизнес акселератора на ИУ – Варна (UEVA). Студентите се срещнаха с гост лектори от международни компании, организираха и проведоха практически задания и се включиха в редица уъркшопове за социални междукултурни компетентности.

На междукултурната вечер през първия ден студентите на Икономически университет – Варна презентираха български традиционни ястия, както и се докоснаха до културите на останалите участници. През четвъртия ден на програмата GoLiteToLead участниците имаха възможността да посетят живописната местност Егер, където се запознаха с историята на местната крепост и славната защита при обсадата от османската армия през 1552 г., след което беше организирана и дегустация на местни вина. Нашите студенти отговаряха за организацията на презентации и уъркшоп за представяне на лидерски практики в международни компании от Западна Европа, както и за спецификите на лидерството в България. На петия ден от програмата се проведе кръгла маса, където студентите споделиха за своя опит с различни лидери, какво научиха през изминалите дни и им бяха връчени сертификати за успешно завършване на тренинга.

Емоциите и предимствата от участието в тази инициатива са представени по най-добър начин в отзивите от нашите участници:

Радвам се, че имах възможността да участвам в Еразъм програмата Go Lite to Lead. Благодарение на нея имах възможността да развия своите лидерски способности в една мултикултурна и динамична среда, наравно с млади и ентусиазирани хора. Чрез широкият набор от разнообразни занятия и гост-лектори успях да получа нови знания и да придобия нов поглед над дискутираните теми. Те бяха изключително интересни, обогатяващи и интерактивни, а цялата организация беше на едно високо професионално ниво. Разбира се, благодарение на програмата посетих Унгария и, макар за кратко, поживях в нова за мен среда. Тръгнах си с много хубави спомени, обогатена от нови преживявания, които ще помня и разказвам цял живот.
 

Радина Омайникова, 4 курс, спец. „Стокознание и митническа дейност“, 2024

Участието в програмата съчетаваше полезното с приятното. Беше изключително интересна и изпълнена с различни позитивни емоции седмица. Научихме доста полезна информация във връзка с темата Intercultural leadership. Благодарна съм, че имах възможността да участвам!
 

Патриция Иванова, 3 курс, спец. „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)“, 2024

Благодарение на множеството възможности, които предоставя Икономически университет – Варна и информацията, която получих от Международния отдел и Бизнес Акселератора на ИУ – Варна, бях част от една страхотна и пълноценна програмата, каквато е "GoLiteToLead Intensive Programme 2024".
В рамките на една седмица се запознахме с различните гледни точки на преподаватели и представители на бизнеса, засягащи значимостта на лидерството в реалната, професионална среда. Презентациите, които съдържаха теоретичната част на тематиката, бяха представени интерактивно, чрез разнообразни подходи, като още по-голям позитив бяха практическите модули като неизменна част от обучението.
Координаторите на програмата "GoLiteToLead Intensive Programme 2024", спомогнаха за осъществяването на взаимодействие, между студентите от различни университети, преди и по време на обучението, с цел създаване на екипни проекти и тяхното представяне, което беше вълнуващо предизвикателство за всички. Благодаря за положените усилия при организирането и осъществяването на програмата "GoLiteToLead Intensive Programme 2024", както на Икономически университет – Варна, така и на домакина Университет Дебрецен (Унгария)!
 

Яна Гюзелева, 4 курс, спец. „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“, 2024

Престоят ми по програмата в Дебрецен беше изключително вълнуващ. Причината - не само защото имах възможността да подобря собствените си умения и да получа ценни знания, но и защото успях да създам нови приятелства - както от българската делегация, така и от чуждестранните отбори. Гост лекторите, повечето от които част от водещи бизнеси в световен мащаб, както и преподавателите, дадоха възможност на всички участници да се включат в дискусии и семинари, с което всички ние, смятам, обогатихме досегашния си опит и познания в различни аспекти на лидерството в бизнеса. Ще запомня тази седмица като изпълнена с позитивни емоции и незабравими моменти, и съветвам всеки, който иска да преоткрие нови хоризонти, да участва в подобни инициативи - заслужава си!"
 

Симона Петрова, 2 курс, спец. „Международен бизнес (с преподаване на английски език)“, 2024

Мога да кажа, че беше добре организирана, хората бяха изключително мили към мен, запознах се с нови хора и успях да изляза от зоната си на комфорт. Съветвам студентите да се записват на такива програми, защото ще трупат полезен опит!
 

Димитър Лазаров, 3 курс, спец. „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)“, 2024

Участието ми в програмата беше една невероятна възможност - да срещна изключително интересни хора, да придобия умения и нови знания, да посетя нови места, и да създам приятелства които се надявам да останат за цял живот. Прекарахме една незабравима седмица изпълнена с много положителни моменти. Участвал съм в няколко такъв тип програми и смятам, че наистина си заслужават времето и усилията. Препоръчвам на всеки който не е участвал в такъв тип програми финансирани по Еразъм+ да пробва поне веднъж да излезе от зоната си на комфорт, защото наистина си струва.
 

Ивайло Петров, 6 курс, спец. „Корпоративен бизнес и управление“, 2024

Следете инициативите на UEVA – подготвили сме ви още подобни възможности!

16 май 2024Подобни