Икономически университет – Варна

Стипендии за обучение на български студенти в Саудитска Арабия за 2021 г.

Министерство на образованието на Кралство Саудитска Арабия, предоставя стипендии за изявени студенти „несаудитски граждани“ за обучение в саудитски университети, за 2021/2022 година. Стипендии ще се отпускат за студенти в ОКС "бакалавър", "магистър" и ОНС "доктор" в институтите с преподаване на арабски език, които отговарят на определени условия и не са получавали друга стипендия от саудитска образователна институция.

Лице за контакт по въпросите за кандидатстване в Посолството на Кралство Саудитска Арабия в София е г-н Мансур ал-Хавити, адрес на електронна поща: Malhawiti@mofa.sa

04 фев 2021Подобни