Икономически университет – Варна

Стипендии на Фондация "Еврика"

За девета пореднагодина Фондация "ЕВРИКА" ще определи студентите, които ще получават именнистипендии в размер на 2000 лв. Годишно в 10 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 6. Аграрни науки, вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името наакад. Дончо Костов;
 7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията иелектротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името наакад. Ангел Балевски
 9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Правона кандидатстване за стипендиите на Фондация "Еврика" имат български студенти вбългарски университети в определените области, съгласно именоването настипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебнигодини, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение вуниверситетите по предвидения ред за учебната 2011/2012 година.

Кандидатитеза именните и специалните стипендии трябва да представят лично или по пощатавъв Фондация "ЕВРИКА" до 15.10.2011 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса заполучаване на именна стипендия на Фондация "ЕВРИКА" и Формуляр по образец;
 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването зановата учебна 2011/2012 година;
 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални имеждународни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания идруги такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
 4. Есе на тема "Младият специалист на бъдещето" (до 3 страници).

Заизпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02)9813799;(02)9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информациятав www.evrika.org

07 сеп 2011Подобни