Икономически университет – Варна

Стартира кампанията по селекция на студенти в програмата на АДВИБ IR JUNIOR CLASS 2019

Програмата е насочена към студенти на възраст между 21 – 24 години, обучаващи се в следните специалностите: счетоводство и контрол, финанси, стопанско управление, право, комуникации, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт или близки до тези специалности. Студентите следва да имат среден успех от обучението минимум много добър 4,50 и да проявяват интерес в областите: връзки с инвеститорите, капиталовите пазари, корпоративното право, PR, корпоративни комуникации, финансов анализ. 

Лектори в програмата са юристи с дългогодишен опит в областта на регулацията на капиталовите пазари, икономисти и експерти в областта на корпоративното управление, разкриването на информация и корпоративни комуникации.

Предвидено е 5 дневно теоретично обучение в 5 модула: Капиталови пазари и инвеститори; Основи на IR Мениджмънта; Финансов анализ на публичната компания; Национална и европейска правна рамка на IR регулацията; Финансови и нефинансови комуникации

В края на програмата е предвидено практическо обучение в компания или организация - партньор на програмата. В Програмата като партньори се включиха: Софарма АД, Монбат АД, Топливо АД, БФБ АД, ПФБК, Трейс Груп Холдинг, Стара Планина Холд АД, Асоциация на индустриалния капитал в България, Национална комисия по корпоративно управление.

Програмата завършва с изпит. Успешно преминалите участници ще получат покана за церемонията по връчване на Годишните награди по връзки с инвеститорите на 10 декември в гранд Хотел София.

Програма

Постер

29 окт 2019Подобни