Икономически университет – Варна

Среща дискусия с гост лектор от Областна администрация – Варна

  

                                            

На 28.10.2019 г. в часовете за семинарни занятия по учебните дисциплини „Предприемачество“, „Икономически основи на недвижимата собственост“ и „Строително предприемачество“ с титуляр проф. д-р Стоян Стоянов и водещ семинарните занятия доц. д-р Тодор Райчев се проведе среща дискусия в зала Н-210 на Икономически университет – Варна.

Като гост лектор от практиката беше поканен директорът на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация – Варна – г-жа Мирена Дамбова. Темата на срещата дискусия беше „Промяна на предназначението и застрояване в земеделските земи“.

По време на своето изложение г-жа Дамбова даде подробни разяснения относно нормативната материя урегулиращата разглежданата проблематика, основните положения и съпътстващите дейности и различия (включително по отношение на заплащаните такси), свързани с промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди в обхвата до и над 50 дка, с категория от първа до четвърта спрямо останалите, както и емблематични примери за действащи бизнеси с некоректно извършени процедури. 

Г-жа Дамбова представи на вниманието на студентите редица документи по реална процедура за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди като: Устройствен проект; Решение за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка; Здравно заключение за съгласуване на проект за подробен устройствен план; Акт за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение; Решение за промяна на предназначение на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.

По време на състоялата се дискусия студентите отправиха въпроси свързани както с възможността или със забраната тези земеделски земи да бъдат застроявани с обекти за селскостопански нужди и/или за лично ползване, така и за съществуващите опции за развиване на различни видове бизнес.

                                                                       

04 ное 2019Подобни