Икономически университет – Варна

Състезание "Градове на бъдещето"

На 16.11.2019 г. се проведе вторият, заключителен етап на националното състезание „Градове на бъдещето”, организирано от катедра „Икономика и управление на строителството” към Икономически университет – Варна.

Ученици от средните училища в страната представиха свои разработки в  направленията „Устойчиво (зелено) строителство“, „Приложение на Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, „Интегриран (Устойчив) градски транспорт“, „Саниране и реновиране на сгради“ и „Екологични аспекти на градската среда“. Участниците в състезанието демонстрираха иновативно и творческо мислене, добра екипна работа, отлични презентационни умения и със своите проекти доказаха, че е възможно съществуването на „умни“ и зелени градове без замърсявания и трафик.

Гости на състезанието бяха Свилен Шитов- кмет на община Девня, д-р Евгения Илиева, директор на ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, Мария Митева, учител в ПГСАГ „В. Левски“, гр. Варна, Гергана Георгиева и Боринка Йорданова- учители от СУ „Васил Левски“ , гр. Девня.

Петчленно жури в състав доц. д-р Тодор Райчев, доц. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Милена Иванова, арх. Антоан Влаев, Ивалина Иванова - студент от IV  курс, специалност "Строителен бизнес и предприемачество", оцениха представянето на учениците.

От участниците, достигнали до втори етап на състезанието, бяха отличени:

Първо място - Росица Ангелова Петрова и Йоана Пламенова Петрова, с разработка „Устойчиво (зелено) строителство, ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново;

Второ място -  Кристина Доревска и Валентин Димитров,  СУ „Васил Левски“, гр. Девня, с разработка на тема „Реновиране и модернизиране на сграда- община Девня“;

Второ място – Стефани Георгиева,  СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла,  с разработка „Варна от птичи поглед“;

Трето място - Пламена  Кирилова  и Виктория Николова,  ПГСАГ  „Васил Левски“, гр. Варна, с разработка на тема „Устойчиво (зелено) строителство“

Трето място - Жанита  Николова и Наталия Георгиева, ПГСАГ  „Васил Левски“, гр. Варна, с разработка на тема „Екологични аспекти на градската среда“.

Организаторите изказват своята благодарност към участниците и техните ръководители!

21 ное 2019Подобни