Икономически университет – Варна

Ректорът на ИУ – Варна връчи диплом на преподавател от Катедра "Маркетинг"

Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров връчи в рамките на Академичен съвет вчера диплом на д-р Свилен Иванов по повод неговата хабилитация.

Екипът на Катедрата поздравява доц. Иванов с постигнатия успех и му пожелава плодотворна научна и преподавателска работа и занапред!

Това е втората промяна в състава на катедра "Маркетинг" за тази година, като по-рано към екипа ни след спечелен конкурс за главен асистент се присъедини и д-р Йордан Недев.

Към момента в редовия състав на Катедрата се включват двама професори, четирима доценти, седем главни асистенти и двама асистенти. Това са явни свидетелства, че Икономически университет – Варна и катедра "Маркетинг" създават добри условия и продължават да работят за развитието на академичния състав.

02 дек 2022Подобни