Икономически университет – Варна

Публична лекция на тема "Инвестиции в стадиони в България – мисията възможна"

Публична лекция на тема „Инвестиции в стадиони в България – мисията възможна“ беше изнесена пред студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от специалности „Строителен бизнес и предприемачество“ и „Недвижими имоти и инвестиции“ при Икономически университет - Варна, II-ри, III-ти и IV-ти курс, на 16.04.2019 г.

Лекцията беше изнесена от г-н Ангел Петричев – изпълнителен директор на ПФК „Лудогорец“, по покана на гл. ас. д-р Анна Господинова. Дискутирани бяха въпроси свързани с инфраструктурните критерии, на които трябва да отговорят стадионите за участие на професионалните футболни клубове в националното първенство и европейските турнири, инвестициите в стадион „Лудогорец арена“, социално-икономическите ползи от инвестирането в стадиони и съоръжения за тренировки в България, добрите европейски и международни практики в областта на изграждането и реконструкцията на стадиони.

На мероприятието присъстваха над 80 души, в т.ч. студенти и преподаватели от катедри „Икономика и управление на строителството“, „Статистика и приложна информатика“, „Физическо възпитание и спорт“ при Икономически университет - Варна, както и преподаватели от „Московски регионален социално-икономически институт“, Русия.

В края на мероприятието, г-н Ангел Петричев покани всички присъстващи да посетят и разгледат стадион „Лудогорец арена“ в Разград.

Събитието бе организирано съвместно от гл. ас. д-р Анна Господинова и доц. д-р Божидар Чапаров.

17 апр 2019Подобни