Икономически университет – Варна

Публична лекция на доц. д-р Тодор Стоянов

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

"Числови редове, сходимост, критерии за сходимост, примери и приложения"

доц. д-р Тодор Стоянов

29 март 2012 г., 11:15 ч., зала 122

21 мар 2012Подобни