Икономически университет – Варна

Проведена мобилност по програма "Еразъм+" в университета на Уелва, Испания

През втората седмица на май 2019 имах възможността в рамките на мобилност обучение по програма "Еразъм+" да посетя университета на Уелва, Испания, и да осъществя поредица от срещи с Huan Carlos Roca Pulido, който гостува на ИУ – Варна през ноември 2018, и с Anali Fernandez Cobacho, преподавател по английски език в университета на Уелва.

Срещите бяха интересни и ползотворни. Huan Carlos Roca Pulido като заместник-декан има допълнителна отговорност да осъществява контакти с местни фирми и да осигурява стажове за студентите от своя факултет. Проявява активен интерес към Еразъм проекти в областта на иновации в образованието. Получих конкретна покана да се включа в подготовката на такъв съвместен проект.

Anali Fernandez Cobacho преподава бизнес английски език и специализиран английски език на студенти от специалност "Туризъм"и на Еразъм студенти. Изследователските и интереси са в областта на междукултурната грамотност на студентите от европейските университети, както   и идентичност и междукултурна компетентност. Посетих нейни часове, обменихме учебни програми и обсъдихме методически и организационни аспекти на студентската проектна работа. Студентите представиха разработените си проекти по специализиран туризъм на английски език, демонстрираха високо езиково ниво, умение за работа в група и отлични презентационни умения.

Имах шанс също така да запозная студентите с възможностите да кандидатсват по програма Еразъм+ за един или два семестъра в ИУ – Варна. Информирах ги за курсовете, които се предлагат на Еразъм студенти на английски език, както и какви програми на английски език се предлагат в магистърска степен/докторска степен. С Anali Fernandez Cobacho обсъдихме и възможности за съвместни интернет-базирани студентски проекти като следваща дейност.

Университетът на Уелва се отделя от университета на Севиля като самостоятелен през 1993. Има четири кампуса с около 13000 студенти и динамичен екип от мотивирани преподаватели. В университета има 90 изследователски групи. Университетът е особено притегателен за чуждестранни студенти от Европа, Америка и Азия, които съставляват над 15% от общия брой студенти.

Това, което студентите намират за позитив е работа в малки групи (до 15-18 души), осигурени стажове в страната и чужбина, високо качество на изследователската и преподавателската работа. Предлагат се курсове по испански, английски, френски, немски, португалски, италиански, руски, китайски и японски езици. (На снимката непосредствено до катедралата на Уелва се вижда част от основната сграда на университета – бивш манастир, в последствие затвор, а по-късно и болница).

ст. преп. Диана Митева

02 сеп 2019Подобни