Икономически университет – Варна

Проект SILC "SILC Road Local Culture" ще бъде представен на 27.09.2019 г. в рамките на Десета научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”

Икономически университет – Варна ще участва на 27.09.2019г. в десетата конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион 2019”, организирана от Община Варна и Съюз на учените-Варна, с доклад на тема:

           Проектът "SILC Road local culture": възможности за дестинация Варна в Черноморския регион.

SILC Road local culture” SILC е международен проект, който стартира в Икономически университет – Варна от началото на 2019 г. по програма „Черноморски басейн 2014 - 2020“.

Водеща  организация  е  Университет Аристотел в Солун, а останалите партньори са от Армения, Румъния и Грузия. Продължителността на проекта е 30 месеца, а периодът на изпълнение е от 2018г. до 2021г.

Проект SILC  цели  да  се идентифицира,  документира  и картографира  културния отпечатък  на  Пътя  на  коприната, както  и  да  се  оцени  и  разкрие туристическия потенциал  за  развитие  на районите,  които  попадат  на древния  търговски  път.

Сред задачите, които си поставя екипът за изпълнение на проекта са и анализ на неизползваните възможности за културен туризъм, които съществуват по Пътя на коприната, и идентифициране на перспективите за създаване на нови туристически продукти.

В проекта е заложено и създаване на предприемаческа SILCNET мрежа в туризма, в която ще се прилагат единни стандарти на туристическа услуга и продукти, а членовете ѝ ще обменят и споделят своите знания и опит.

Повече за екипа и проект SILC "Silc Road Local Culture" 

Последна актуализация: 27.08.2019 г.

27 авг 2019Подобни