Икономически университет – Варна

Проект "Инкубатори за иновативни предприятия"

Партньорският консорциум между Сдружение Асоциация за международно обществено развитие (АМОР), Фонд на фондовете и Софийски университет Ви кани да се включите в изпълнението на проект "Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС.

Основната цел на проекта е да стимулира партньорството между младите предприемачи в страната чрез иновативни подходи за обучение и учене (симулации, ролеви игри, физическо и дигитално сътрудничество и др.).

За кого е подходящ проектът?

Всички млади и предприемчиви хора с идеи на възраст между 13 и 30 години от Варна и областта.

Какви умения ще придобиете?

  • Генериране и развитие на иновативни идеи;
  • Бизнес планиране;
  • Създаване и финансиране на нов бизнес; представяне пред инвеститори;
  • Развитие на предприемачески умения и др.

Как да кандидатствате и до кога?

За да кандидатствате, моля попълнете задължителния дигитален въпросник – https://forms.gle/aJb1AXuLtZCFbmQ26 до 16 юни 2023 г. Ако бъдете одобрен/а за участие в проекта, ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем с програмата и следващите дейности.

Как и къде ще се проведе събитието?

Проектните дейности ще се реализират в град Варна на 25-26 юни 2023 г. (ще получите подробна програма по имейл, ако бъдете одобрен за участие)

Кои са лекторите?

  • Сдружение Асоциация за международно обществено развитие (АМОР);
  • Софийски университет „Свети Климент Охридски“;
  • Фонд на фондовете.

Безплатно ли е?

Участието в проекта, след одобрение, е напълно безплатно! Разходите за участие в проектните дейности (транспорт, настаняване) са за сметка на организаторите.

Участниците ще получат ли сертификат?

Всички участници в проекта ще получат Европейски сертификат Youthpass. Този сертификат е инструментът за разпознаване, разработен за проекти, реализирани в европейските програми за младежта. Чрез него участието в подобни проекти може да бъде признато като образователен опит и период на неформално и самостоятелно учене.

08 юни 2023Подобни