Икономически университет - Варна

Прием на кандидати за стипендиантска програма "Туризъм" за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

През зимния семестър на учебната 2019/2020 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново ще подпомага висшето образование на студенти - отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“, която се реализира съвместно с „Холдинг Варна“ АД. По тази програма Фондацията ще подпомогне обучението на двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв., която се изплаща на 5 равни месечни вноски.

Кампанията за прием на документи ще се проведе до 17 ноември 2019 г. включително. Изискването към кандидатите е да са записани редовна форма на обучение - степен професионален бакалавър или бакалавър по лицензирани специалности, обвързани с туризма и услугите в бранша. Студентите трябва да са постигнали минимален общ успех от летния семестър на учебната 2018/2019 година отличен 5.50. Желаещите стипендия е необходимо да изпратят мотивационно писмо и служебна бележка, удостоверяваща редовната форма на обучение на студента, специалността и успеха от летния семестър на учебната 2018/2019 година, дипломи, сертификати и удостоверения за участие в обучения и стажове. С новите стипендианти се сключва договор, в който има клауза, че стипендиантът поема ангажимент да работи най-малко 3 години в България след дипломирането си.

Регламент и необходими документи

06 ное 2019Подобни