Икономически университет – Варна

Презентация на AIESEC

На 11.03.2010 от 19:00 часа в зала 128 в Икономически университет - Варна AIESEC организира презентация, на която всичкизаинтересовани ще могат да се запознаят с концепцията на организацията и данаучат повече за възможностите за участие в стажантката програма на AIESEC.

Крайният срок за кандидатстване е 13.03.2009 г., като формулярите за кандидастване се попълват онлайн и могат да се намерят на www.aiesec-varna.org и на www.aiesec.bg.

AIESEC предоставя на своите членове възможността да открият и развият свояличностен потенциал, да изградят свои лични широки международни социални мрежии да изследват възможността да бъдат лидери, да намерят желания професионаленстаж. AIESEC създава една платформа за младите хора да преоткрият посоката иамбицията за бъдещето си.

Стажантската програма на AIESEC спомага на студентите да придобиятпрофесионален опит в международна компания, работят в мултикултурна среда,опознаят чуждестранните бизнес модели и практики, придобият ноу хау, установятмрежа от контакти и опознаят една различна култура. Стажовете са в четириосновни направления - икономически, технически, социални и образователни. От началото на 2009 година, AIESEC Варна изпрати над 30 стажанта по целиясвят на различни видове стажове - икономически в страни като Македония, Сърбия,Румъния, Германия, Австрия, Гърция, Китай, Латвия; технически стажове в Гърция,Естония и Китай; социални стажове в Полша, Словакия, Словения, Русия, Украйна иСърбия.

Част от глобалните партньори на AIESEC по програмата за образователен обменса компании като PricewaterhouseCooper, Microsoft, Deutsche Post DHL, UBS,Cadbury Schweppes, ABN AMRO, Tata Consulting Services, Electrolux, Artemisia идр.

В момента на глобално ниво се предлагат над 5000 стажа в различнипрофесионални направления.

За въпроси, отнасящи се до AIESEC, можете да свържете с нас на varna.bg@aiesec.net или като ни посетите в нашия офис, койтосе намира в стая 123е в Икономически университет - Варна.

AIESEC е най-голямата международна студентскаорганизация и присъства в 110 страни и над 1700 университета вцелия свят. Тя представлява платформа от възможности, които помагат на младитехора да открият и развият своя потенциал. За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара годишно повече от 470конференции, предоставя над 8000 професионални стажа и 7700лидерски позиции за своите членове всяка година.

10 мар 2010Подобни