Икономически университет – Варна

Представяне на пълнотекстови бази

Уважаеми преподаватели и студенти,

Университетската библиотека организира

the 2011 Elsevier Information Road Show Bulgaria

Обучението ще се проведе от представители на издателството, които ще акцентират върху новостите в Science Direct , SCOPUS и други бази, както и на възможността за отдалечен достъп до ресурсите.

Целта на семинара е да помогне на академичната общност в ИУ-Варна за по-ефективното ползване на информационните ресурси и базите на издателството.

Предварителна персонална регистрация за презентацията можете да откриете на

https://www.surveymonkey.com/s/Bulgaria_Information_Rally 

Часът и мястото на презентацията са:

09 юни 2011 г.(четвъртък), 14.00 часа

Конферентна зала на ИУ /зала 446 /

02 юни 2011Подобни