Икономически университет – Варна

Посещение в агенцията за недвижими имоти „Комфорт Брокърс“ ООД, гр. Варна

На 06.11.2019 г. за втора поредна седмица, по време на семинарните занятия по „Предприемачество“, „Икономически основи на недвижимата собственост“ и „Строително предприемачество“, се проведе среща в агенцията за недвижими имоти „Комфорт Брокърс“ ООД, гр. Варна. Организатор на срещата беше водещият семинарните занятия доц. д-р Тодор Райчев. Сред студентите магистърско обучение имаше представители от специалностите „Управление на проекти“, „Недвижими имоти и инвестиции“ и „Бизнес икономика“. Агенцията за недвижими имоти „Комфорт Брокърс“ ООД беше отново представлявана от нейния управител и търговски директор на строителна компания „Комфорт“ ООД, гр. Варна – г-н Ангел Панайотов.

Предварително по-широко зададената проблематика за разглеждане беше „МЕТОДОЛОГИЯ НА УСПЕШНИЯ МЕНИДЖМЪНТ – СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТАРИУМИ ПОДПОМАГАЩИ ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“. В деня на посещението темата на срещата дискусия изкристализира в по-краткото „СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС МЕТОДОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“.

Още в началото г-н Панайотов, който е възпитаник на Сити Юнивърсити (City University of Seattle), САЩ и на Кардиф Метрополитан Юнивърсити (Cardiff Metropolitan University), Уелс, Великобритания, успя да привлече интереса на студентите, запознавайки ги със спецификата на осмислянето и подбора на „подходящия“ или още на „правилния“ „начин на мислене“ като тип инструмент за изпълнение на определена проектна задача по най-бързия начин, в контекста на ефективното управление и използване на ресурсите.

Представени бяха различни инструменти и методологии в управлението с ясно разделение на различните техни предимства и недостатъци и сфера на действие, като се обърна специално внимание на три от тях – гъвкавите методологии за създаване на софтуерни продукти (The agile manifesto), Скръм (Scrum) и Канбан (Kanban).  

Така например, относно Скръм методологията, г-н Панайотов разясни, че представлява рамка за управление на проекти, която разпределя и ангажира всички участници в производството на продукта – възложител (product owner), мениджър проекти (scrum master) и производствен екип (development team).

По-нататък акцентът беше поставен върху т.нар. „процеси спринтове“, които могат да продължават от една до четири седмици и имат за цел да доставят работещ продукт след всеки спринт. Преди започването на всеки спринт се събират всички участници споменати по-горе за среща, при която се създава документ подробно описващ всички характеристики на продукта от спринта и наречен продуктова опора (product backlog). След започването на същинската работа се провеждат ежедневни срещи за обсъждане на дневните задачи и прогреса по доставянето на продукта, като те се извършват в така наречения „правостоящ“ вариант (stand-up meetings), в които в рамките на 10-15 минути се дискутира с всеки участник задачите му за деня, яснотата по тях и пълното им разбиране.

С изтичането периода на спринта той задължително спира своето действие, като продукта се презентира пред възложителя, извършва се дискусия за свършените задачи, както и за несвършените, които се описват и включват в следващия спринт.

По време на дискусията студентите имаха възможност да отправят редица въпроси отнасящи се до конкретиката на използването на методологията „Канбан“ при изпълнението на ежедневните задачи. Стана ясно, че за целта не е необходимо това да бъде обвързано с определена друга методология или конкретна индустрия, като софтуерната например, а да се използва просто като начин на мислене и начин на решение на конкретни задачи.                                                                                                                

15 ное 2019Подобни