Икономически университет – Варна

Посещение от представители на академичния състав на ИУ – Варна в два университета в Р Турция

В периода от 18 до 22 март 2024 г. проф. д-р Стоян Маринов и пом. ректор Свилен Столаров участваха в мобилност на персонала по програма „Еразъм+“ в Тракийския университет в гр. Одрин. Любезно домакинство на българските гости оказаха проф. д-р Емел Гьоненч Гюлер – ръководител на катедра „Управление на туризма“, доц. д-р Елиф Демирел – факултетен координатор по програма „Еразъм+“ и техни колеги от Факултета по приложни науки.

Проф. д-р Стоян Маринов изнесе лекции пред студенти от специалност „Туризъм“ на тема „Тенденции в туристическите пътувания между България и Турция“. Г-н Столаров се запозна със специализираната материална база за обучение на студентите по туризъм – тренировъчна кухня и демонстрационна хотелска стая. В рамките на посещението се проведе работна среща с доц. д-р Рифат Гюргендерели – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“ и институционален координатор по програма „Еразъм+“ в Тракийския университет.

Със съдействието на проф. д-р Гюлер бе посетен Университета в Къркларели. Проведена бе официална среща с участието на зам. ректор проф. д-р Юнал Чалар, доц. д-р Мехмет Чомлекчи – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, представители на отдел „Проекти“ и доц. д-р Нулюфер Ватнасевер от факултет „Туризъм“. След размяна на протоколни подаръци бе обсъден меморандум за сътрудничество в областта на научно-изследователската работа и съвместни туристически проекти. С бързите и професионални действия на отдел „Международно сътрудничество“ в Икономически университет – Варна бе обработен и сключен договор за академичен обмен между двата университета. Домакините организираха разглеждане на мащабната материална база на учебното заведение с множество корпуси на различните факултети. Разгледани бяха библиотеката, модерната тренировъчна кухня за обучение по кулинария, залата за тренировъчно сервиране, учебните зали във Факултета по туризъм. Проведен бе разговор със студенти от специалност „Туризъм“ и колеги от катедрите „Управление на туризма“, „Туристическо ориентиране“, „Управление на отдиха“ и „Гастрономия и кулинарни изкуства“.

В последния ден от пребиваването в Одрин бе проведена среща с представители на Туристическата асоциация на Одрин и бяха обсъдени възможности за съвместни туристически проекти по програми за трансгранично сътрудничество.

26 мар 2024Подобни