Икономически университет – Варна

Посещение от представител на академичния състав на Икономически университет – Варна в Република Южна Африка

В периода от 18 до 22 март 2024 г. доц. д-р Калоян Колев, ръководител катедра „Обща икономическа теория“ при Икономически университет – Варна участва в мобилност на персонала по програма „Еразъм+“ в Университет Йоханесбург в гр. Йоханесбург, Република Южна Африка.

По време на визитата си доц. д-р Калоян Колев изнесе три лекции пред различни аудитории, които бяха посрещнати с голям интерес и съпроводени с множество въпроси:

„Психология на възприемането на цените: поведенчески подход за разбиране на инфлацията“ пред научната общност на университета.

„Регионални различия в ЕС и България: източници, динамика, регионална и кохезионна политика на ЕС“ пред студенти и преподаватели в магистърска програма „Регионално развитие“.

„Българският опит в прехода и ролята на университетите“ пред студенти в бакалавърска програма „История и философия“.

Извън преподавателските ангажименти бяха проведени работни срещи с проф. д-р Хинауне Еита, директор на Училището по икономикс и мениджмънт и проф. д-р Сехаам Каан, зам.-ректор по академичните въпроси по създаването на съвместна магистърска и докторска програми по инициатива на Университета на Йоханесбург.

Посещението бе отразено и от медиите като доц. Колев даде интервю на живо в обедната новинарска емисия на университетското радио UJFM.

26 мар 2024Подобни