Икономически университет – Варна

Посещение на студенти магистри от специалност "Мобилни и уеб технологии" в практиката

На 17.04.2024 г. студенти от V и VI курс на специалност „Мобилни и уеб технологии“ при ИУ – Варна, под ръководството на x.ас.Йордан Йорданов, посетиха „Хайделберг Матириълс Дигитален Хъб Варна ЕАД“. Компанията е лидер в иновациите в областта на цифровите технологии, приложими в строителната индустрия.

Изпълнителният директор на фирмата, г-н Георги Будаков, разказа за стратегическите цели и последните иновационни начинания на фирмата. Следващата сесия включваше представяне от технически лидери Мартин Иванов, Стоян Бончев и Горан Стефанов, които анализираха методите за внедряване на иновации в производствените процеси. След това, студентите имаха възможност да представят своите проекти по дисциплината „Хибридни мобилни приложения“, което даде възможност за богат обмен на идеи и конструктивна обратна връзка от професионалистите в компанията.

Посещението завърши с дискусионна сесия, в която студентите и специалистите обсъдиха възможности за стаж и бъдещо сътрудничество. Благодарности бяха изразени за гостоприемството и възможността студентите да представят своите знания в областта на мобилните и уеб технологии, което допринесе значително за тяхното академично и професионално развитие.

18 апр 2024Подобни