Икономически университет – Варна

Покана за набиране на проектни предложения по програма HORIZON EUROPE, стълб II, Cluster 4: "Digital, Industry and Space"

 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07;
  • Програма: Horizon Europe;
  • Наименование на поканата: "Digital tools to support the engineering of a Circular Economy";
  • Краен срок за кандидатстване: 30.03.2022 г. 
  • Партньорство: към момента 49 организации търсят партньори за разработване на проектно предложение. 
  • Минималн бюджет на проект: 3 млн. Евро
  • Максимален бюджет на проект: 6 млн. Евро
  • Проектните предложения следва да адресират всеки един от следните аспекти:
1) Разработване на иновативни концепции, методи и инструменти, които проследяват състоянието на съответните произведени продукти и компоненти, като електронни системи и компоненти, както и машинни инструменти, и повишават прозрачността и отчетността за тях през целия им жизнен цикъл;

2) Включване и обработка на производствени данни в реално време в софтуер и инструменти за анализ, по-специално за вземане на решения и контрол, както и управление на знания;

3) Демонстрация на инструментите за поддръжка в поне две различни реалистични производствени среди с ясна цел за подобряване на качеството и устойчивостта със значителна икономическа стойност. Ако е приложимо, трябва да се идентифицират законови пречки пред прилагането на предложените решения.

         Оценяването на проектните предложения е в един етап.

Допълнителна информация: Сектор "Управление на проекти" и на страницата на Европейкста комисия.

25 окт 2021Подобни