Икономически университет – Варна

Петнадесета студентска олимпиада по микроикономика

На 1 декември 2023 г. от 11:00 ч. ще се проведе Петнадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“ при ИУ – Варна.

В традиционното ежегодно събитие участие ще вземат студентите, показали най-добри резултати по дисциплината „Микроикономика“. 

Олимпиадата ще бъде организирана в два кръга.

  • Първият етап ще се проведе в Тестовия център на Икономически университет – Варна и ще оцени възможностите на участниците да анализират икономическите процеси на микроравнище.
  • При втория кръг участниците ще използват зала 316, като предизвикателството пред тях ще бъде да решат две комплексни задачи, свързани с функционирането на пазарите и ролята на отделната фирма.

За допълнителна информация:
гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
каб. 413
е-mail: vntodorov@ue-varna.bg

13 окт 2023Подобни