Икономически университет – Варна

Петнадесета студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра "Обща икономическа теория", се проведе в Икономически университет – Варна

Петнадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“, се проведе на 1 декември 2023 г. Участие в нея взеха студентите от всички факултети в ИУ – Варна, показали най-високите резултати по фундаменталната дисциплина „Микроикономика“ – 52 студента от 17 специалности.

Олимпиадата беше открита от гл. ас. д-р Вениамин Тодоров, който посочи положителния опит и дългогодишната традиция в провеждането на събитието. След официалното откриване беше даден стартът и участниците пристъпиха към самото състезание.

Олимпиадата премина през два последователни кръга в условията на сериозна конкуренция между участниците.

Първият кръг се проведе в Тестовия център на ИУ – Варна, където студентите трябваше да справят с въпроси, обхващащи различните аспекти на икономическата дейност на микроравнище.

Вторият кръг постави участниците пред предизвикателството да решат две комплексни задачи, свързани с функционирането на пазарите и ролята на отделната фирма.

Комисия в състав гл. ас. д-р Вениамин Тодоров (председател и главен организатор), доц. д-р Калин Господинов, гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева, гл. ас. д-р Свилена Михайлова и гл. ас. д-р Александър Тодоров извърши двустранна анонимна проверка, на базата на която определи следните победители, като заелите третото място са двама с равен брой точки:

Първо място: Стилияна Костадинова (спец. „Финанси“)
Второ място: Светозар Вълев (спец. „Счетоводство и одит“)
Трето място: Николай Стратиев (спец. „Счетоводство и финанси“) и Александра Петкова (спец. „Счетоводство и финанси“)

Призьорите станаха притежатели на грамоти, удостоверяващи заетото от тях място. Студентите с високи резултати също получиха грамоти за успешното им представяне. Постиженията на участниците ще бъдат отчетени при формирането на крайната им оценка по дисциплината „Микроикономика“.

За трета поредна година беше връчена академичната награда „Проф. Ивона Якимова“. След подробна преценка на цялостната ѝ работа през семестъра, комисията присъди наградата на Стилияна Костадинова за отлични резултати в обучението по микроикономика.

03 дек 2023Подобни