Икономически университет – Варна

"Особености на продажбата и обслужването на електромобили: иновации и ползи"

Студенти от специалност „Икономика и търговия“ и клуб „Търговия“ организираха събитие посветено на новостите в областта на технологията на продажбите на електромобили.

За тази цел, студенти от 3-ти курс представиха разработка на тема „Особености на продажбата и обслужването на електромобили: иновации и ползи”. Презентацията на разработката беше подкрепена с демонстрация на реален електромобил, предоставен с любезното съдействие на „Grifid auto“. Търговски представител на фирмата допълни дискусията с интересни примери. Акцент се постави върху повишения интерес към търсенето на този тип автомобили заради ползи като енергийна ефективност, данъчни облекчения и по-дългият гаранционен срок на експлоатация. Интересен се оказа фактът, че първият прототип на електромобил е създаден през 1835 г. След повече от 150 години, тази идея е комерсиализирана в отговор на предизвикателства като повишаване на цените на петрола, както и необходимостта от намаляване на вредните емисии въглероден диоксид от колите. Наблюдава се разширяване на автомобилния пазар, насърчаване на потребителите към покупка на електромобили и прилагане на нови подходи в продажбите и обслужването на клиентите на автомобилните компании.

В края на срещата студентите споделиха, че електрическите превозни средства без емисии се възприемат като бъдещето на транспорта. Въпреки това, подчертаха, че като най-екологични начини за придвижване остават ходенето пеша и карането на велосипед.

05 дек 2022Подобни