Икономически университет – Варна

Организирано посещение в комплекс "Варна сити парк ЮГ"

Във връзка с учебния процес по дисциплините „Управление на продажбите на недвижими имоти”, „Урбанизационен икономикс“, „Управление на недвижимата собственост“, „Управление на земята за строителство“ и др., на 17 декември 2018 г. се извърши посещение в бизнес практиката, като студенти (бакалаври и магистри) от специалности „Недвижими имоти и инвестиции“ и „Строително предприемачество“, посетиха к-с „Варна сити парк ЮГ“, представляващ уникален и първи жилищен комплекс от затворен тип в България, който е захранен с геотермална енергия. Инвеститор на проекта е „ИСУ Инвест” ЕАД, собственост на „Интерсервиз Узунови” АД. Подробна презентацията на комплекса (вкл. неговото строителство, реализирани продажби, профил на купувачите, въвеждане в експлоатация) бе направена от г-н Младен Вълчев – изпълнителен директор на фирмата инвеститор. Г-н Вълчев представи пред студентите множеството предимства на жилищния комплекс (с бруто РЗП над 69 хил. кв.м /върху земя с площ близо 26 дка/, в който са обособени 450 апатамента), като акцентира върху собствения сондаж (за минерална вода 48 градуса) и станцията за физикохимична стабилизация, която е предназначена за осигуряване на жилищния комплекс от затворен тип с питейна вода от геотермален източник. Минералната вода ще се използва и за целогодишна климатизация (отопление и охлаждане). Внимание се обърна и върху качеството на използваните материали за изграждане на комплекса, който ще предлага още: професионално управление на недвижимата собственост, контролиран достъп, широко междублоково пространство, зелен парк (около 20 дка), минерален горещ басейн, детски площадки, подземен паркинг (с 620 паркоместа) и др. На мероприятието присъства и арх. Иван Ковачев – представител архитектурно бюро „Старх“ ЕООД, проектирало комлекса. Организатори на събитието бяха доц. д-р Божидар Чапаров, гл. ас. д-р Иво Костов, гл. ас. д-р Анна Господинова (катедра ИУС), което се осъществи със съдействието на г-н Красимир Узунов. Присъства също и докт. Миглена Станева-Тодорова. Срещата между представители на бизнес практиката, преподаватели, докторанти и студенти се превърна в интересна дискусия за всички присъстващи на мероприятието (над 20 души).

24 окт 2018Подобни