Икономически университет – Варна

Организация на учебния процес

С решение № 7 на Академичния съвет на ИУ – Варна от 27.10.2022 г. (Протокол № 38/27.10.2022 г.) се въвежда следната организация на учебния процес в ИУ – Варна през зимния семестър и януарската изпитна сесия на учебната 2022/2023 година:

  1. Зимният семестър на учебната 2022/2023 г. да приключи на 19.12.2022 г. (включително) за студентите от всички ОКС и форми на обучение.
  2. Редовната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. за студентите от всички ОКС и форми на обучение да започне от 11.01.2023 г.
  3. Очните занятия на студентите от ОКС "професионален бакалавър", задочна форма на обучение, да започнат от 11.01.2023 г. 
  4. Провеждането на изпитите от редовната изпитна сесия да става в пет времеви периода, с двучасова продължителност на всеки период. 

09 ное 2022Подобни