Икономически университет – Варна

Обучения по информационна грамотност

Уважаеми преподаватели,

Отдел „Информационно-библиографски“ при библиотеката любезно ви напомня за възможността да записвате групи студенти за часове по „Информационна грамотност“. Часовете се провеждат в читалнята на библиотеката.

Пред вашите студенти ще се разкрият богатите информационни възможности, които предлагаме, ще се научат да работят с електронните ни ресурси (online пълнотекстови бази данни) и ще бъдат подпомогнати в учебния процес.

Предлагаме и индивидуални обучения за преподаватели и докторанти при предварителна заявка.

Групите и индивидуалните обучения можете да записвате на тел. 088 216 4646.

Типове обучения по ИГ в библиотеката при ИУ

 1. За групи студенти (със заявка) – запознаване с библиотечните условия, процедури, услуги, фондове, страницата на библиотеката, търсене в електронния каталог и електронните бази.
 2. За преподаватели (със заявка) – акцент върху електронните ресурси, възможностите за подпомагане и обогатяване на учебния процес, цитиране в електронна среда, наукометричните бази и техните възможности за оценка на изследователи, научни списания и институции.
 3. Персонални обучения за студенти и преподаватели по интересуващи ги конкретни теми и изследователския процес, свързан с тях.

Информационна грамотност в Библиотеката при ИУ има за цел да помогне на своите читатели:

 • Да се запознаят с различните форми на информация – печатни, електронни и др.
 • да откриват и използват библиотечните материали
 • Да работят с електронния каталог на библиотеката и електронните бази данни
 • Да използват най-подходящите изследователски методи в зависимост от зависимост от своите нужди
 • Да анализират намерената информация

Какво е информационна грамотност?

Информационната грамотност (ИГ) се дефинира като набор от умения, които са необходими, за да се открие, анализира и използва ефективно дадена информация.

 

Информационно грамотен е този, който е способен да:

 • определи кога информацията е необходима и нейния обхват
 • да достигне до необходимата информация ефикасно
 • да оцени критично информацията и нейните източници
 • да включи избрана информация в своето собствено знание
 • да използва информацията ефективно за постигане на определена цел
 • да разбира законовите, икономическите, социални и етични въпроси, свързани с достъпа и използването на информацията

25 юли 2019


Тагове

Подобни