Икономически университет – Варна

Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2019 г.

В Икономически университет – Варна по инициатива на Научноизследователския институт при висшето училище на 28 март 2019 г. за трета поредна година се проведе обсъждане на бюджета на Община Варна под надслов "Бюджетът на Община Варна 2019 – местната власт в услуга на гражданите". Той беше представен от Станислав Иванов – председател на ПК "Финанси и бюджет" във варненския Общински съвет. Срещата бе открита от проф. д-р Зоя Младенова –  директор на НИИ при ИУ – Варна. На срещата присъстваха преподаватели и студенти от специалностите "Финанси", "Публична администрация" и др. Събитието бе уважено и от проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователската дейност.

Презентацията на Станислав Иванов бе изслушана с голям интерес и внимание, след което към него бяха зададени множество въпроси относно осигуряването на финансови средства за специализирани училища, зелени пространства в града, градския транспорт и други интересни аспекти от условията за живот в нашия град. Срещата премина в интересни дискусии, на които академичната общност на ИУ – Варна демонстрира активно отношение към проблемите на града, както и предложения за решаването на някои от тях.

28 мар 2019Подобни