Икономически университет – Варна

Ново световно признание за специалност Accounting

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) е глобален професионален счетоводен орган, предлагащ международно призната квалификация на дипломиран експерт-счетоводител. Организацията е със седалище в Лондон и е една от най-големите и влиятелни  счетоводни професионални организации в света с над 178 000 членове и 455 000 студенти в 180 държави. Икономически университет - Варна с гордост съобщава, че новата англоезична специалност Accounting в началото на месец февруари 2019 година получи акредитация от АССА, която дава правото на завършилите студенти да се освободят от шест изпита от квалификационната схема на ACCA (the ACCA Qualification). Важно е да се отбележи, че това е първата бакалавърска програма в България, получила акредитация от професионалната организация.

Завършилите бакалавърска програма Accounting ще имат право да се освободят от следните 6 изпити на ACCA:

 • Accountant in Business (AB)
 • Management Accounting (MA)
 • Financial Accounting (FA)
 • Corporate and Business Law (LW)
 • Performance Management (PM)
 • Financial Reporting (FR)

Придобитата акредитация от АССА е официален знак за одобрение на учебната програма и нивото на обучение в новата бакалавърска специалност от страна на утвърдената световна професионална организация. Акредитацията следва да увери студентите, че в специалността се изучават дисциплините на ниво, което отговаря на стандартите, разработени от международни висококвалифицирани експерти в тази област. Това означава, че студентите, които се обучават в специалност Accounting, ще получат солидно конкурентно предимство на пазара на труда. Завършилите програмата могат да се възползват от акредитацията като се освободят от посочените изпити на най-големия международен счетоводен орган в областта на финансовото счетоводство. Студентите, които желаят да придобият професионална счетоводна квалификация след завършване на висшето си образование, чрез акредитираната програма получават ускорен път към членството в АССА.

Припомняме Ви, че през изминалата 2018 година, специалност Accounting, бе акредитирана и от друга международна професионална организация – CIMA  (The Chartered Institute of Management Accountants).

Допълнителна информация за програмата


ACCA is the global professional accounting body offering the Chartered Certified Accountant qualification. Headquartered in London it is one of the world’s most influential and largest accounting professional bodies with 178000 members and 455000 students in 180 nations. University of Economics - Varna is proud to announce that its Bachelor programme  ‘Accounting’ (in English) is now an ACCA Accredited programme and has secured six-papers exemptions from examination papers at the ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Qualification. This is the first bachelor program in Bulgaria accredited by ACCA.

Graduates of the programme will be entitled to exemptions from 6 exam papers of the ACCA Qualification:

 • Accountant in Business (AB)
 • Management Accounting (MA)
 • Financial Accounting (FA)
 • Corporate and Business Law (LW)
 • Performance Management (PM)
 • Financial Reporting (FR)

Accreditation by the ACCA puts a stamp of approval on bachelor programme Accounting of the University of Economics-Varna. It also benefits students by showing that they have studied at a level that meets standards which were developed by experts in the field. Students choosing this programme would gain a competitive edge in the jobs market. The graduates of the programme might benefit from exemption accreditation by the largest international accounting body. Students who wish to pursue a professional accountancy qualification on completion of their academic studies are now able to obtain an accelerated route to ACCA membership.

The programme has been accredited by other top international professional organization in the field of accounting - CIMA  (The Chartered Institute of Management Accountants).

More Information about Accounting Programme

07 фев 2019Подобни