Икономически университет – Варна

Нова справочно-информационна система

На първия и втория етаж в основната сграда бяха разположени нови терминали за достъп (киоски) до справочно-информационната система и уебсайта на университета. От тях студентите могат да проверяват своето изпитно състояние, студентско положение, изборни дисциплини и др.. Системата работи със сензорни екрани (touch screen).

Системата е достъпна и през Интернет на адрес http://info.ue-varna.bg/

23 дек 2010Подобни